Pravidla turnaje

 1. Turnaj je vyhlášen pro kategorie:
  • U11 dívky, chlapci a mix (nar. 1.1.2012 a mladší)
  • U12 dívky, chlapci a mix (nar. 1.1.2011 a mladší)
  • U14 dívky a chlapci (nar. 1.1.2009 a mladší)
  • U16 dívky a chlapci (nar. 1.1.2007 a mladší)
 2. Každé družstvo je složeno z maximálně 15 hráčů, v kategorii U15 z maximálně 12 hráčů
 3. Kategorie U11 a U12 hrají s míčem velikosti 5, dívky U14 a U15 s míčem vel. 6 a chlapci U14 a U15 s míčem vel. 7
 4. Výška košů v kategoriích U11 a U12 je 260 cm, v kategoriích U14 a U15 je výška koše 305 cm
 5. Každý účastník je povinen na vyžádání předložit doklad totožnosti pro ověření věku. Nutné je foto a datum narození
 6. Hraje se podle platných pravidel basketbalu a minibasketbalu pro sezónu 2021/2022 s těmito změnami:
  • v kategoriích U11 a U12 se hraje 4x8 minut hrubého času, čas se zastavuje pouze při oddechovém čase
  • v kategorie U15 a U14 se hraje 4x8 minut čistého času
  • oddechový čas je 60 sec., družstvo má v 1.poločase k dispozici 1 oddechový čas, ve 2.poločase 2 oddechové časy a v prodloužení 1 oddechový čas
  • všechny přestávky mezi čtvrtinami a před prodloužením jsou 2 minuty, poločasová přestávka je 5 minut
  • povinné střídání hráče nastává při 4 faulech
  • v případě nerozhodného stavu se prodloužení hraje 3 minuty čistého času. Pokud nebude ani po prodloužení rozhodnuto, přijde na řadu střelba trestných hodů (3 série) a poté po jednom až do úplného rozhodnutí
  • při rovnosti bodů ve skupinách rozhodují následující kritéria: 1. vzájemný zápas, 2. rozdíl skóre, 3. vyšší počet vstřelených bodů, 4. menší počet obdržených bodů 5. rozstřel – šestky
  • každý tým musí být přítomen nejméně 5 minut před začátkem každého utkání. Nedodržení tohoto pravidla bude potrestáno 5 body pro tým soupeře
  • v kategorii U11 a U12 platí pravidlo obranných 3 vteřin
  • v kategorii U11 a U12 smí každý hráč nastoupit pouze ve 2 čtvrtinách
  • v kategorii U11 a U12 nesmí hráči clonit
  • v kategorii U11 a U12 neplatí tříbodové koše
  • v kategorii U14 platí střídání passarelou
 7. Každý tým je oprávněný podat protest proti výsledku zápasu nebo řízení hry organizačnímu výboru, a to nejpozději 10 minut po skončení zápasu společně s kaucí 500 Kč (20 EUR). V případě zamítnutí kauce propadá ve prospěch organizátora.
 8. Pořadatel nemá hmotnou zodpovědnost za majetek hráčů a trenérů. Všechny týmy jsou povinné dbát na své věci tak, aby předcházeli případným krádežím
 9. Rozlosování turnaje proběhne po uzávěrce přihlášek a bude zasláno společně s hracím systémem na adresu uvedenou v přihlášce
 10. Každý tým se rozcvičuje s vlastními míči. Pořadatel zajišťuje pouze hrací míče.
BK Klatovy
Voříškova 715
Klatovy 3
339 01
IČ: 22850490
č.ú.: 241338205/0300 ČSOB Klatovy
www.basketbal-klatovy.cz
BK.Klatovy@seznam.cz
©2012 BK Klatovy