BK Klatovy
Vokova 715
Klatovy 3
339 01
I: 22850490
..: 241338205/0300 SOB Klatovy
www.basketbal-klatovy.cz
BK.Klatovy@seznam.cz
©2012 BK Klatovy