Plzeňský kraj a město Klatovy jsou hlavními partnery turnaje

Dne 15.11.2018 se naši zástupci včetně starosty města Klatov, pana Mgr. Rudolfa Salvetra účastnili setkání s hejtmanem Plzeňského kraje panem Bc. Josefem Bernardem. Na schůzce se projednávalo mnoho témat z oblasti celostátního sportu, ale i toho regionálního. Plzeňský kraj si velmi váží všech sportovních akcích, které se na jeho území konají, zvláště pak akcí mezinárodního charakteru a proto se pro následující ročník našeho turnaje EASTER CUP KLATOVY 2019 stává našim hlavním partnerem, stejně tak jako město Klatovy.

Děkujeme za podporu!

BK Klatovy
Voříškova 715
Klatovy 3
339 01
IČ: 22850490
č.ú.: 241338205/0300 ČSOB Klatovy
www.basketbal-klatovy.cz
BK.Klatovy@seznam.cz
©2012 BK Klatovy